21 Kasım 2015 Cumartesi

N’apolyon “Don”a Caart !..

Photography by CiddiBiri
  

Kimin dediğinden önemlisi. Diyenin maddi durumu ilgilendirdiği için beni :) Gerçi nesiller boyu deriz "Para ile saadet olmaz" amma analardan da kızlarına evlatlarına "Paran olmaz ise kim seni naapsın" , "N'apıcan o çulsuzu" gibi öğütler ile de zımparalanarak büyürüz. Evet, özellikle "analar" dedim. Çünki bizim toplumumzda analarımızın birey olma imkanları, çalışıp kendi ayakları üstünde durma koşulları hep daha zorlaştırılır ki onlar gerektiği kadar kullanılabilir birer hizmetkar, üretim hane, stres topu olsunlar erkekler için. Bunu nesiller boyu görüp-kanıksamış analar da evlatlarına zinciri kırmayı değil, bir halka da onların olmasını ve böylece evlatlarının hiç değilse şartlar dahilinde olabilecek en uygun yaşam sürecinde buluşmalarını umarak böyle zımparalar yeni halkayı. Yanlışını dahi kendi kararlarının sonucunda yaşamadığın bir hayat ne kadar senin hayatındır ki !? Düzene, kalıba, sisteme, geleneklere uyarak bir nevi "görünmez" karakterler olarak dünyaya geliş-gidişin sadece o zamanın insan türü adına kaybedilmesi demektir !..

Bunları neden dedim ? İşte aşağıda... 

Sebep-i ilham : Steve jobs’ Last Words - (Steve Jobs'ın son sözleri)
 
I reached the pinnacle of success in the business world. (İş dünyasında başarının zirvesine ulaştım.)
In others’ eyes, my life is an epitome of success. (Başkalarının gözünde, benim hayatım başarının somut bir örneğidir.)
 
However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to. (Ancak, işi bir tarafa bırakırsak, çok az keyif aldım. Sonunda, zenginlik alışık olduğum hayatın sadece bir unsuru.)
 
At this moment, lying on the sick bed and recalling my whole life, I realize that all the recognition and wealth that I took so much pride in, have paled and become meaningless in the face of impending death. (Şu anda, hasta yatağımda yatıyorken bütün hayatımı hatırlıyorum. Anlıyorum ki tüm gurur duyduğum tanınma ve zenginlik solgun ve yaklaşan ölümün yüzünde anlamsızlaşıyor.)
 
In the darkness, I look at the green lights from the life supporting machines and hear the humming mechanical sounds, I can feel the breath of god of death drawing closer... (Karanlıklarda, yaşam ünitesinden gelen yeşil ışıklara bakıyor ve mekanik uğultularını duyuyorum. Ölümün yaklaşan çizgilerinde tanrının nefesini hissediyorum.)
 
Now I know, when we have accumulated sufficient wealth to last our lifetime, we should pursue other matters that are unrelated to wealth… (Şimdi biliyorum, bir ömür boyu biriktirdiğimiz zenginlik bitecek. Zenginlikle ilgisi olmayan şeylerin de peşinden gitmeliyiz.)
 
Should be something that is more important (Bundan daha önemli şeyler olmalı.)
Perhaps relationships, perhaps art, perhaps a dream from younger days ... (Belki ilişkiler, belki sanat, belki de gençlik günlerimizin hayalleri.)
 
Non-stop pursuing of wealth will only turn a person into a twisted being, just like me. (Hiç durmadan zeginliğin peşinden gitmek, kişiyi benim gibi şaşırmış birisine çevirir.)
 
God gave us the senses to let us feel the love in everyone’s heart, not the illusions brought about by wealth. (Tanrı bize, herkesin kalbindeki sevgiyi hissetmek için duygular vermiştir. Zenginlikle gelen yanılsamalar değil.)
The wealth I have won in my life I cannot bring with me. (Hayatım boyunca kazandığım serveti birlikte götüremiyorum.)
 
What I can bring is only the memories precipitated by love. (Ne götürebiliyorum, sadece aşkla çöktürülmüş anılar.)
 
That’s the true riches which will follow you, accompany you, giving you strength and light to go on. (Gerçek zenginlik sizi takip edecek, eşlik edecek, güç verecek ve devam etmeniz için ışık verecektir.)
 
Love can travel a thousand miles. Life has no limit. Go where you want to go. Reach the height you want to reach. It is all in your heart and in your hands. (Sevgi binlerce mil seyahat eder. Hayatın sınırı yoktur. Nereye gitmek istiyorsanız gidin. Ulaşmak istediğiniz en üst noktaya ulaşın. Bu tamamen sizin kalbinizde ve ellerinizdedir.)
 
What is the most expensive bed in the world? - "Sick bed" … (Dünyadaki en pahalı yatak nedir? - "Hasta yatağı")
 
You can employ someone to drive the car for you, make money for you but you cannot have someone to bear the sickness for you. (Birisini arabanızı kullanmak için, para kazandırmak için işe alabilirsiniz, fakat hastalığınızı taşıyacak birisini bulamazsınız.)
 
Material things lost can be found. But there is one thing that can never be found when it is lost – "Life". (Kaybedilen şeylerin telafisi olabilir. Fakat kaybolduğu zaman bulunamayan bir tek şey var "hayat".)
 
When a person goes into the operating room, he will realize that there is one book that he has yet to finish reading – "Book of Healthy Life". (Ameliyata giden birisi, henüz bitiremediği bir kitap olduğunun farkına varır "Sağlıklı Yaşam Kitabı".)
 
Whichever stage in life we are at right now, with time, we will face the day when the curtain comes down. (Şu anda hayatın hangi evresinde olursak olalım, zamanla, perde iniyorken onunla yüzleşeceğiz.)
 
Treasure Love for your family, love for your spouse, love for your friends... (Ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza değer verin.)
 
Treat yourself well. Cherish others. (Kendinize iyi bakın. Diğerlerine değer verin.)
 
Çok ders aldım, alması gerekenler olabilir diye Türkçe tercümelerini parantez içinde yazdım. (Elimden geldiğince Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Yanlışlarım ya da imlâ hatalarım olabilir. Eksik olarak gördükleriniz varsa lütfen özelden bildirin düzeltmeleri yaparım.)
 
İngilizce-Türkçe bölümü alıntıdır ! Çevirene teşekkürler.

Mükemmel uyum

Photography by CiddiBiri
"Mükemmel" kusursuz olan mıdır ? Yoksa, "uyumlu" olan mıdır ? Doğa her şeyi ile uyumludur ama doğa içindeki parçaları tek tek ele alırsanız bir çok kusurlu yapı taşı bulursunuz. Fakat, bu eksikleri olan yapıtaşlarının uyumlu işleyişi değil midir doğayı mükemmel yapan ? Peki doğa ile uyumsuz olan nedir ? Hoop ! aynaya bakıp kopya çekmek yok ;) Peki kusursuzluk, mükemmellik peşinde koşan nedir !? Gerçi bu yeni de bir şey değil ya hoş... İlahi yönden şeytan da bu durumu çok iyi görmüş olacak ki kabul etmemiş :p Zaten de insanlık tarihi boyunca da bunu defalarca ispat etmek için yarışmış. Sen de sistem içerisinde daha iyi, en iyi olma yarışında hissediyor musun kendini ! Bak şimdi aynaya rahatça ve hatta dikkatlice. Sistemin yolunda varacağın her noktada kusurların ve kusurları olacaktır. Seni uyumlu olman gereken doğandan ayırdığı sürece göreceğin tek mükemmellik ardında bırakacağın yıkımdır. 
 
___ Gecenin bir vakti - 03.10.2015 __